ความแตกต่างระหว่าง “ค่านายหน้า” กับ “ค่าสินบน”

Headlines and Breaking News

ชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ได้โพสข้อความว่า

ความแตกต่างระหว่าง “ค่านายหน้า” กับ “ค่าสินบน”

หลักการง่ายๆ ในเรื่อง “ค่านายหน้า” สำหรับพ่อค้าที่สุจริตใจทั่วไป คือ ถือเป็นต้นทุนอย่างหนึ่ง ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในทางบัญชีของบริษัท และต้องมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย ไม่ว่าจะเรียกค่านายหน้า หรือค่าดำเนินการ ก็ต้องหักภาษี เพราะในทางบัญชีต้องบันทึกไว้เป็น “ต้นทุน” ของบริษัท

ยกเว้นจ่ายเป็น ค่า “ใต้โต๊ะ”

ค่า “น้ำร้อนน้ำชา”

ค่า “ส่วย”

ค่า “เบี้ยบ้ายรายทาง”

ค่า “อำนวยความสะดวก”

แล้วแต่จะเรียก

หรือจะเรียกอย่างเป็นทางการว่า ค่า “เงินสินบน”

แบบนี้ไม่มีพ่อค้า หรือนักบัญชีหน้าไหนกล้าบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายบริษัทครับ ยิ่งเป็นบริษัทต่างประเทศยิ่งกลัวมากเรื่องพวกนี้ แต่ที่ไทยเราชิลล์ๆ เพราะหากไม่จ่าย เรื่องไม่เดิน จึงบันทึกเป็นอย่างอื่น เช่น ค่ารับรอง หรือเอาเงินส่วนตัวจ่ายไปแทน

ดังนั้นจึงต้องดูว่า การที่คุณสกุลธรอ้างว่า ที่จ่ายไป 20 ล้าน เป็นค่าดำเนินการเพื่อจะได้มาซึ่งสิทธิในการเช่าที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินฯ แปลงงามติดถนนชิดลมนั้น

ในขณะที่จ่ายเงินก้อนนี้ออกไปได้หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้หรือไม่? และมีการนำเงินที่หักส่งกรมสรรพากรในเดือนนั้นๆ หรือไม่?

แถมจะจ่ายย้อนหลังก็ไม่ได้ เพราะหากไม่ได้หักภาษี ณ ที่จ่าย และนำเงินที่หักส่งกรมสรรพากรไว้เสียตั้งแต่ตอนนั้น ก็มีแนวโน้มเสียวไส้แทนว่าจะเรียกเป็น “เงินสินบน”

แต่ก่อนผมทำธุรกิจสีเทา ถนัดนักล่ะครับเรื่องพรรค์นี้

ส่วนคนที่ครอบครัวเข้าสู่วงจรการเมืองต้องระวังตัว พลาดแล้วคดีตามมาเป็นลูกระนาด

https://www.facebook.com/ChuvitKamolvisit/posts/4052976978082334