คุณูปการขององค์พระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาติไทย

Headlines and Breaking News

ตามที่กระผมได้แถลงข่าวเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา เป็นการนำความจริงมาเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้สังคมไทยได้รับรู้รับทราบถึงความเป็นมาที่เกิดขึ้นในสังคมไทยปัจจุบันอันมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นประเพณีแห่งการปกครองที่ดีงาม เหมาะสมกับสังคมไทย

คุณูปการขององค์พระมหากษัตริย์ที่มีต่อชาติไทย เป็นประวัติศาสตร์ชาติที่หลายๆ ชาติไม่มี การเกื้อกูลประชาชนไทยของสถาบันพระมหากษัตริย์มีมาแต่โบราณหลายร้อยปีถึงปัจจุบันนี้คุณูปการแห่งองค์พระมหากษัตริย์ก็มีอยู่เสมอ

การที่คุณปิยบุตรออกมาตอบโต้เพียงเชิงวาทะกรรม ด้วยถ้อยคำว่าใช้มุกเก่าอยู่เบื้องหลังม็อบ-มีแนวคิดล้มล้างสถาบัน ชี้สะท้อน 3 ข้อ คือดูถูกเยาวชน-ไม่พร้อมรับความเปลี่ยนแปลง-ใช้การเมืองเก่าโหนสถาบัน และ ส.ส.พรรคก้าวไกลบางคนกล่าวว่าเอาวาทะกรรมเดิมๆ มาใช้ทำลายฝ่ายตรงข้าม การที่ทั้ง 2 คนตอบโต้โดยไม่ได้ชี้แจงว่ากระผมพูดเรื่องใดที่ไม่ถูกต้อง แต่เพียงโต้ด้วยเหตุอื่นที่ไม่กล่าวให้ชัดแจ้งถึงการโต้แย้งด้วยเหตุผล เป็นเพียงการใช้วาทะกรรมเท่านั้น

กระผมขอย้ำจุดยืนเดิมที่ต้องการปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามหน้าที่ของปวงชนชาวไทยที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 50 ซึ่งมีอยู่ว่า “พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
หากคุณปิยบุตร และ ส.ส.พรรคก้าวไกลต้องการพิสูจน์ความจริงที่เกิดขึ้น ผมเป็นนักกฎหมาย คุณปิยบุตรก็เป็นนักกฎหมาย ผมขอท้าให้เร่งฟ้องร้องต่อศาล เพื่อจะได้พิสูจน์ความจริงที่เกิดขึ้น ซึ่งความจริงเพียงหนึ่งเดียวต้องได้รับการพิสูจน์ อย่าเพียงใช้วาทะกรรมล่อหลอกเบี่ยงประเด็นไปในทิศทางที่ตัวเองต้องการเท่านั้น กระผมเชื่อว่าการพิสูจน์ความจริงทั้งหมดจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่จะได้รับทราบเบื้องลึก ตื้น หนา บาง กับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศขณะนี้

ทนงค์ ทองเหม
อ่อนน้อมแต่ใม่อ่อนแอนุ่นนวลแต่หนักแน่นคนที่โตมาจากประสพการจะมีความเป็นจริงในเรื่องที่พูดแบบจะพูดสักกี่ครั้งก็มีความหมายในตัวทุกประโยคสามารถมองเห็นภาพสัมผัสจับต้องผลงานใด้ชัดเจนโดยใม่ค้านสายคาประชาชนที่ใด้รับความช่วยเหลือใปในทางพัฒนาจริงๆครับ

Atchara Wattanateeragul
ยุคสมัยเปลี่ยน ไม่ว่ารูปแบบการแต่งกาย ตึกรามบ้านช่อง พาหนะ การกินการอยู่ ตามยุคตามสมัยตามความสะดวกสบายไปเรื่อยๆตามกาลเวลาอยู่แล้ว เหมือนท่านถาวรว่าไว้ แต่ต้องเป็นไปด้วยดีจึงจะมีความสงบสุขทุกๆฝ่ายจริงๆค่ะ

ชัช ดงมูล
เรียน. ท่านถาวร. เสนเนียม รมช.คมนาคม
ก่อนอื่นกระผมขอชื่นชมท่านที่เป็นส.ส.และเป็นรมต.ในสภาแบะรัฐบาบล ที่กล้าประกาศจุดยืนอย่างชัดเจน พร้อมพิสูจน์ควาจริงกับพวกชังชาติ
กระผมเห็นว่าท่านทำดีทำถูกต้องแล้วอย่างด็ในฐานะประชาชนคนไทยผู้จงรักภักดี
ซึ่งดีดว่าพวกอีแอบพวกคอยโหน พวกเกียร์ว่างและคอยฉวยโอกาสดีแต่ปาก
ดระผมและสมาชิกเครือข่ายขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ครับ
ขอแสดงความนับถือ
ชัช. ดงมูล
ประธานเครือเกษตรดกรช่วยชาติ

ธาดาดล แก้วมณี
ขอแสดงความรักความเคารพแด่ท่านๆเป็น สส.สงขลาบ้านของกระผมชื่นชมดีใจที่ท่านแสดงออกมาแบบนี้ สุดยอดครับลุง ขอให้ลุงปกป้องและปราบพวกหนักแผ่นดินให้สิ้นซากครับท่าน.

Chainarong Nualdam
คุณถาวร และ ส.ส. อื่นไม่กี่รายที่กล้าแสดงความจงรักภักดีออกมาให้สังคมได้เห็นกันอย่างเปิดเผย นับว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือท่านหนึ่ง.

จิราพรรณ์ สาระบุตร
บรรดานักการเมืองก็เห็นมีแต่ท่านถาวรคนเดียวที่กล้าฟันธง​ นอกนั้นหลบๆเลี่ยงๆเหมือนกลัวเสียคะแนนหรือเสียมวลชน​ ชื่นชมและขอบคุณในความกล้าหาญและมีความจงรักภักดี​

มารุต อรุณ
สถาบันเกื้อกูลผูกพันกับประชาชนเสมอมาและตลอดไปไม่ใช่นักการเมืองมาแล้วก็พร้อมที่จะจากไปเมื่อได้สิ่งที่ต้องการโดยไม่สนใจประเทศชาติจะพังลง.

Piyawan Thongsawat
ชัดเจนค่ะ ท้ามันมันกะไม่หานมาหรอก ท่านยังคงยืนหยัดในหลักการปกป้องสถาบัน คนอื่นๆตอนนี้แสดงตัวชัดแล้วว่าหนุนม้อบ ขอบคุณท่านค่ะ ..

จรัสศรี เฮงตระกูล
เชื่อมั่นในทุกคำพูดของคุณถาวรท่านเป็นนักกฎหมายที่เก่งถ้าไม่เแนความจริงท่านไม่ออกมาพูดให้เหี้ยฟ้องมีแต่ท่านท้าให้เหี้ยฟอ้งนี่แหละ สส น้ำดีจริงๆ

FB ถาวร เสนเนียม