บางจากรับรางวัล S&P Global Sustainability 2022

ข่าวล่าสุด

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บางจากฯ ได้รับรางวัล S&P Global Sustainability Award 2022 ระดับ Silver Class จากการประกาศผลคะแนนการประเมินด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ หรือ ESG (Environmental, Social, Governance & Economic) โดย S&P Global องค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเกี่ยวกับความยั่งยืน ซึ่งเป็นผู้จัดทำการประเมินความยั่งยืนดัชนี Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI โดยติดอันดับ Top 3 ของโลกจาก 56 บริษัทชั้นนำทั่วโลกในกลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas Refinery and Marketing และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Sustainability Yearbook 2022 โดยปรับระดับสูงขึ้นจาก Bronze Class และอันดับที่ 4 ใน Yearbook 2021

“บางจากฯ ได้เข้าร่วมการประเมินของ S&P Global ที่พิจารณาจากการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 8 ปี โดยในปีนี้เราได้รับการจัดอันดับและได้คะแนนสูงสุดตั้งแต่ร่วมประเมินมา โดยเรายังคงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน”

ผลการประเมินนี้สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจและการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนของบางจากฯ ที่ครอบคลุมสมดุลทั้ง 3 ด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี พร้อมตอบสนองและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้ยึดถือปฏิบัติมาตลอดระยะเวลากว่า 37 ปีของการดำเนินธุรกิจ จนได้รับการยอมรับในระดับโลก ตอกย้ำความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ ในทุกมิติ

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/business